sunnuntai 31. elokuuta 2008

Mushrooms

Today Iris and J left mother home and went to the forest to look for mushrooms. Mother's back was aching so she couldn't join them.
Tänään Iris ja J jättivät selkäsärkyisen äidin kotiin ja lähtivät metsään etsimään sieniä.


When they came back Iris wanted to joke with mother and she told her that they didn't find anything.

Kun he tulivat takaisin Iris halusi huijata äitiä ja hän sanoi, että he eivät löytäneet mitään.Actually they had their mushroombasket full of mushrooms!
Oikeasti sienikori oli täynnä sieniä!It was nice to clean the mushrooms with J.
Sienien perkaaminen J:n kanssa oli kivaa.

Now the whole family can have many delicious meals made of mushrooms. Today it is going to be rice, chicken and chantarelles, one of Iris' favourite dishes.
Nyt koko perhe saa monta hyvää sieniruokaa. Tänään syödään riisiä, kanaa ja kantarelleja. Se on yksi Iriksen lempiruoista.


While Iris and J were in the forest mother has finished Iris' new leg warmers. She can wear them in the dancing lesson.
Iriksen ja J:n ollessa metsässä äiti sai Iriksen uudet säärystimet valmiiksi. Iris voi käyttää niitä tanssitunnilla.

sunnuntai 17. elokuuta 2008

The wedding celebration

Iris had the honor to be her aunt's bridesmaid at her aunt's wedding. She could have danced all evening...
Iris sai kunnian olla morsiusneitona tätinsä häissä. Hän olisi voinut tanssia koko illan...Iris had new leather shoes on and they coloured her feet...
Iriksen uudet nahkakengät värjäsivät jalkapohjan...

keskiviikko 13. elokuuta 2008

First day in the school

During breakfast Iris was sooooo tired...
Aamupalalla Iris oli niiiiin väsynyt...
Iris said to mother "Do I have to go to the school?"
Iris sanoi äidille "Onko minun pakko mennä kouluun?"

On the schoolyard you could do some drawings.
Koulun pihalle sai piirtää.
Iris' first notebook. Mother decorated it with butterflies.
Iriksen ensimmäinen kouluvihko. Äiti koristeli sen perhosilla.
And a brand new ABC-book!!
Ja upouusi Aapinen!!
The first school day was nice. The first graders got new caps and a mug with flowers and big applodes when the older schoolers welcomed them. It was like a small party. Later on Iris can drink juice from the mug because every friday they get juice and sweetbuns in the school!
Ensimmäinen koulupäivä oli mukava. Ekaluokkalaiset saivat uudet lippalakit ja mukin, jossa oli kukkia ja isot aplodit, kun vanhemmat koululaiset toivottivat heidät tervetulleiksi. Oli kuin olisi ollut pienet juhlat. Myöhemmin Iris voi juoda mukista mehua, koska joka perjantai koulussa saa pullaa ja mehua!

maanantai 11. elokuuta 2008

A friend

Today one of Iris' friends came to play with Iris early in the morning. Her mother and father were working, but for her as well as for Iris the school starts tomorrow.

Tänään yksi Iriksen kavereista tuli meille jo aikaisin aamulla. Kaverin isä ja äiti olivat töissä, mutta hänellä, kuten Irikselläkin koulu alkaisi vasta huomenna.
The girls decided to draw angels and play "the church".
Tytöt päättivät piirtää enkeleitä ja leikkiä kirkkoa.After that they played the bingo.
Sitten he pelasivat bingoa.Then mother said that the lunch is ready. They had maccaroni and vegetables. Both girls love maccaroni.
Sitten äiti huusi, että ruoka on valmista. Ruokana oli makaronia ja vihanneksia. Tytöt rakastavat makaronia.After the lunch the girls went out...
Ruuan jälkeen tytöt menivät ulos...
...and they played with marbles.
...ja he pelasivat marmorikuulilla.

torstai 7. elokuuta 2008

Forest

In the forest...
Metsässä...

...There was a golden treasure.
...Oli kultainen aarre.

tiistai 5. elokuuta 2008

The school starts soon

The school starts soon. Iris is going to go to the first grade.Iris and mother packed Iris schoolbag today. Iris is going to go to a school where they do a lot of arts and crafts, so she packed glue and scissors and new colorpens in her backpack. She also has some new rulers, rubbers,sharpeners and of course pens. The schoolbag is new, too. Iris and mother have bought it on June already :)

Koulu alkaa pian. Iris menee ensimmäiselle luokalle. Iris ja äiti pakkasivat Iriksen koulurepun tänään. Iris menee kouluun, jossa askarrellaan paljon ja tehdään kaikkea mahdollista luovaa, joten hän pakkasi myös liiman, sakset ja uudet puuvärit reppuun. Hänellä on myös uusia viivottimia, pyyhekumeja, terottimia ja tietenkin lyijykyniä. Reppukin on uusi. Sen Iris ja äiti ostivat jo kesäkuussa :)sunnuntai 3. elokuuta 2008

Riitta's breakfast (a shortstory)

This shortstory is inspired by a nice fairytale we read from Leijonainen's blog.
Inspiraatio tähän satuun syntyi hienosta sadusta, jonka luimme Leijonaisen blogista.
This story is written and photographed by Iris.
Iris on kuvannut ja kirjoittanut sadun.

Riitta's breakfast - Riitan aamupala

"Ooh, good morning", said Riitta. "Meow, meow", said the cat. "I want to have breakfast", Riitta said.
"Hohhoijaa, huomenta", sanoi Riitta. "Miau, miau", sanoi kissa. "Minä haluan aamupalaa", Riitta sanoi.

Riitta went downstairs.
Riitta lähti alakertaan.

"Good morning Riitta", said Laura. "Good morning Riitta", said Emma. "Good morning Riitta", said Leena. "Good morning everyone", said Riitta.
"Huomenta Riitta", sanoi Laura. "Huomenta Riitta", sanoi Emma. "Huomenta Riitta", sanoi Leena. "Huomenta kaikki", sanoi Riitta.
"Now I am going to have breakfast."
"Nyt menen syömään aamupalaa."


"I will take some banana and aspargus. I would like to have some cake, but I won't eat it."
"Otan banaania ja tankoparsaa. Tekisi mieli kakkuakin, mutta en syö sitä."

"Now I am going to eat these delicatesses."
And that's the end of this story.
"Nyt syön nämä herkut."
Sen pituinen se.